Archives for marts 2014

marts 25, 2014 - Kommentarer lukket til “Blottet for bla bla”

“Blottet for bla bla”

Kort er godt. Chefredaktør Tom Ekeroth gør kort proces i sin anmeldelse af Kresten Bjergs “Skriveguiden”. Anmeldelsen er lige så kort, som den er god:

“Kresten Bjerg er kommunikationsrådgiver. Han har undervist i at skrive i 15 år og har lige udgivet en skriveguide til offentlige virksomheder. Det er en god lille bog, blottet for bla bla og alt det oppustede, som nogle synes, de skal smide i hovedet på dem, der vil lære at skrive.

Skriveguiden er til alle, der arbejder med skriftlig kommunikation i offentlige virksomheder, og Kresten Bjerg går med sine 14 grundprincipper for godt sprog fint uden om de banale sprogråd, men også uden om de klassiske journalistiske sprogråd. De sidste er gode til journalistik, men ikke nødvendigvis offentlig kommunikation.

Pædagogik på højt plan, effektiv undervisning, mere behøver man egentlig ikke.”

Således får “Skriveguiden” 5 ud af 6 stjerner i Danske Kommuner nr. 7, 2014.

marts 25, 2014 - Kommentarer lukket til Skriveguiden: kurset

Skriveguiden: kurset

På dette kursus får du bogen – og et inspirerende indblik i, hvordan du kan bruge den i netop din virksomhed. Uanset om du kommer fra en privat eller offentlig virksomhed, er “Skriveguiden” det bedste bud på, hvordan du skriver klart og får andre til det.

Det er Kresten Bjerg som underviser. Kresten er en inspirerende og motiverende underviser. Han har stået for nogle af de største sprogprojekter herhjemme, og han har skrevet skriveguide og sprogpolitikker for en lang række virksomheder.

Kurset afholdes torsdag den 22. maj fra 9.30 til 15.30 hos Bjerg K. Læs mere om kurset.

marts 11, 2014 - Kommentarer lukket til Rigsrevisionen omtaler os – her er vores respons

Rigsrevisionen omtaler os – her er vores respons

Rigsrevisionen omtaler os i en ny beretning. Omtale fra Rigsrevisionen skal man ikke tage for let. Tillad os derfor en længere nyhed end sædvaneligt

Historien i medierne
Du har sikkert allerede læst eller hørt det i medierne. Statsrevisorerne kritiserer myndighederne for så “svært sprog”, at “borgerne ikke forstår deres ret og pligt, når de er modtagere af sociale ydelser”. Historien har fyldt både aviser, radio og tv – ikke mindst fordi det har ført til omfattende fejludbetalinger.

Statsrevisorernes kritik har sit udspring i Rigsrevisionens beretning “Fejludbetalinger af sociale ydelser”. Den undersøger specifikt den kommunikation, som kommunernes jobcentre har ansvar for. Konklusionen er, at borgerne ikke forstår den. Det er kritisabelt, mener Statsrevisorerne og tilføjer: “God skriftlig kommunikation med borgerne bliver stadig vigtigere på grund af den stigende digitalisering af kommunikationen mellem borgere og myndigheder.”

Rigsrevisionen giver kommunerne en række anbefalinger om, hvordan de kan kommunikere mere effektivt og forståeligt. De skriver bl.a: “En ekstern vurdering foretaget af eksperter i kommunikation kan være med til at sætte fokus på fx et svært forståeligt sprog og uhensigtsmæssig opsætning i kommunens skriftlige kommunikation”.

Det er i denne forbindelse, at Bjerg K – og ingen andre – bliver omtalt i Rigsrevisionens beretning. Det sker to gange.

Rigsrevisionen skriver 1
Rigsrevisionen fremhæver sprogprojektet “Godt håndværk” i Helsingør Kommune som et eksempel på, hvordan kommunerne kan bruge et eksternt kommunikationsbureau. Du har sikkert allerede gættet det eksterne kommunikationsbureau: Bjerg K.

Rigsrevisionen skriver:

“I 2010 og 2011 gennemførte Helsingør Kommune projekt ”Godt håndværk” med det formål at forbedre Jobcenter Helsingørs kommunikation til borgerne. Et eksternt kommunikationsbureau undersøgte i den forbindelse, hvordan borgerne opfattede kommunens breve.

Undersøgelsen viste, at borgerne havde svært ved at læse kommunens breve, bl.a. fordi de indeholdt meget lovstof, henvisninger og indforståede fagudtryk. Undersøgelsen dokumenterede de antagelser, der oprindeligt lå til grund for projektet: Den måde, kommunen skrev på, var ikke målrettet borgerne, men snarere kommunen selv og den lovgivningsmæssige oplysningspligt.

Med undersøgelsesresultaterne har kommunen kunnet kvalificere sin skriveguide og forbedre sine skabeloner for breve til borgerne.”

Rigsrevisionen skriver 2
Rigsrevisionen ønsker også at pege på løsninger. De har derfor bedt Dansk Sprognævn om at give gode råd om, hvordan kommunerne kan skrive mere forståeligt. Og hvad gør Dansk Sprognævn? De peger såmænd på Kresten Bjergs nye bog:

“Dansk Sprognævn oplyser på baggrund af Kresten Bjergs bog ”Skriveguiden til offentlige virksomheder” fra 2014, at paragrafhenvisninger kan volde større eller mindre forståelsesvanskeligheder, alt efter hvordan de er placeret i teksten. Det er mindst forstyrrende for tekstens flow og tekstens forståelighed, hvis henvisningen er placeret i en selvstændig sætning.”

Vores respons
What´s not to like? Vores bidrag til Helsingør Kommunes sprogprojekt fremhæves, og der peges på Kresten Bjergs “Skriveguiden” som en del af løsningen på kommunernes kommunikationsproblem. Og hvis du nogen sinde har hørt om, at et kommunikationsprojekt og en skriveguide bliver omtalt på denne måde i en beretning fra Rigsrevisionen, så vil vi helst ikke vide det – før om et par uger, når vi har fået armene ned.

Læs hele Rigsrevisionens beretning.

BJERG KOMMUNIKATION  /  FLÆSKETORVET 68, 1.  /  1711 KØBENHAVN V  /  T: +45 33 25 33 27  /  KONTAKT@BJERGK.DK
TILMELD NYHEDSBREV      BESØG VORES FACEBOOKSIDE      BESØG VORES LINKEDINSIDE