All Posts in Uncategorized

august 26, 2011 - Kommentarer lukket til Markedet for kommunikation vil ændre sig dramatisk

Markedet for kommunikation vil ændre sig dramatisk

“Vores forskningsprojekt peger på, at markedet for kommunikation er i bevægelse. Det dominerende fokus på brand, nyheder og kultur vil forsvinde. De har vist sig unyttige for forretningen. I stedet stiger behovet for kommunikation, der mere direkte understøtter kerneforretningen”.

Sådan skriver Kresten Bjerg. Læs hele artiklen på Kommunikationsforum.

juli 03, 2011 - Kommentarer lukket til Strategisk kommunikation og målinger

Strategisk kommunikation og målinger

Kommunikationsmålinger er en af de vigtigste discipliner i disse år. Kravet til at dokumentere effekt med kommunikation stiger i både private og offentlige virksomheder. Bjerg K er markedsførende, fordi vi både har erfaring og forskning at tilbyde. På kurset får du viden om, hvilke målinger der passer til hvilke opgaver og formål.

juli 02, 2011 - Kommentarer lukket til Skriftlig formidling

Skriftlig formidling

Det kan være svært at skrive klart og tydeligt uden at banalisere sit budskab. Dette kursus giver dig nogle konkrete redskaber til at øge læsbarheden af dine tekster og samtidig fastholde en høj faglighed. Vi har udviklet en række pædagogiske principper, hvor du arbejder med formidling på en overskuelig og letlæselig måde, og disse principper tager kurset udgangspunkt i.

Vores metoder bygger på læseforskning og er et mindre brud med dansk sprogrådgivning, som du kender den. I dag er vores metode anerkendt og benyttes i skriveguide og kurser i bl.a. Folketinget og en lang række ministerier.

Vi kommer ind på emner som:

  • Formuler pointen kort
  • Vis relevans med overskrifter
  • Gør dit disponeringsprincip klart
  • Skriv klare sætninger
  • Forklar svære ord og begreber
  • Vis sammenhænge med et logisk forløb.

Deltagernes egne tekster benyttes på kurset som eksempler og øvelser.

På kurset benytter vi også vores undersøgelse “Svære ord 2010”, som er den første repræsentative undersøgelse af, hvad danskere forstår og ikke forstår.

Vi følger dette kursus op med et gratis e-mail-akademi til alle deltagere. De får 10 e-mail over 10 uger, som opsamler og uddyber kursusindholdet.

juni 02, 2011 - Kommentarer lukket til Ny kampagne giver loyale kunder

Ny kampagne giver loyale kunder

En af de bedste antidopingvirksomheder er dansk, men arbejder internationalt ved alle store sportsbegivenheder: Clearidium. Vi har hjulpet med deres nye kampagne, som skal styrke forholdet til nye og eksisterende kunder.

maj 17, 2011 - Kommentarer lukket til Når myndigheder lærer af hinanden

Når myndigheder lærer af hinanden

I dag samledes de fem deltagere i “Målinger 2011” for at dele de målingskoncepter og -metoder, som vi har udviklet siden projektet begyndte i januar. Målinger er vejen til både kreativ og strategisk kommunikation. Det blev slået fast, da myndighederne delte målinger inden for fx intranet, forandringskommunikation og nyhedsformidling.

Deltagerne er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Forsvarskommandoen, Herlev Hospital, Sikkerhedsstyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Bjerg K.

maj 06, 2011 - Kommentarer lukket til Sprogprojekt i Klima- og Energiministeriet

Sprogprojekt i Klima- og Energiministeriet

Alle ansatte i Klima- og Energiministeriet skal på kursus i deres nye skriveguide. Skriveguiden er udarbejdet af os, ligesom vi står for kurserne. Vi har endnu engang tænkt nyt og funderer sprogprojektet i læseforskning.

maj 01, 2011 - Kommentarer lukket til Godt håndværk i Helsingør Kommune

Godt håndværk i Helsingør Kommune

Jobcenter Helsingør vil optimere sin kommunikation til og med borgerne. Kommunikation er en central del af kommunens kerneydelser på beskæftigelsesområdet. Langt de fleste sagsgange er baseret på, at kommunikationen fungerer. Den store udfordring er, hvordan kommunen formidler sin myndighedsrolle i et sprog, der er forståeligt, motiverende og samarbejdsorienteret. Bjerg K er partner på projektet – og vi måler os til de rigtige løsninger.

marts 06, 2011 - Kommentarer lukket til Gå hjem-møde med Skatteministeriet

Gå hjem-møde med Skatteministeriet

Nu begynder resultaterne at vise sig. Efter tre år med forskning og udvikling arbejder vi på at samle konklusionerne fra projekt ”Målinger man kan lære af”. Allerede nu kan vi fortælle om de første resultater, bl.a. Skatteministeriets kommunikationsregnskab. Vi kan også fortælle, hvilke metoder, strategier og målinger vi har bedst erfaring med. 
Derfor inviterer Skatteministeriet og Bjerg Kommunikation til gå hjem-møde den 15. marts.

januar 09, 2011 - Kommentarer lukket til Kommunikationsmåling til Udenrigsministeriet

Kommunikationsmåling til Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet vil vide, om deres internationale presseindsats understøtter deres strategiske mål. Bjerg K har netop afleveret en omfattende måling og analyse af presseindsatsen.

BJERG KOMMUNIKATION  /  FLÆSKETORVET 68, 1.  /  1711 KØBENHAVN V  /  T: +45 33 25 33 27  /  KONTAKT@BJERGK.DK
TILMELD NYHEDSBREV      BESØG VORES FACEBOOKSIDE      BESØG VORES LINKEDINSIDE