Vores undersøgelser

Det er en del af vores dna at undersøge kommunikation. Hvis vi synes, at vi mangler viden for at rådgive og levere de løsninger, som kunderne efterspørger, ja så laver vi en undersøgelse. Ofte samarbejder vi med andre om undersøgelserne, fx Kommunernes Landsforening, Post Danmark, CBS osv. Undersøgelserne kan du få gratis her: 

Forskning 2007-11

I 2007-2011 drev vi i forskningsprojektet “Målinger man kan lære af”. Vi blev godkendt af Videnskabsministeriet som vært for forskning og begyndte et samarbejde med CBS og fem myndigheder om at udvikle og afprøve kommunikationsmålinger. Projektet havde 3 formål:

  1. undersøge hvilke roller og virkninger målinger har i det daglige arbejde med kommunikation
  2. udvikle metoder og måleredskaber, der kunne bruges strategisk i kommunikationsarbejdet
  3. indsamle viden om, hvad der sker med kommunikationsafdelingen og den øvrige virksomhed, når man benytter forskellige målemetoder.

”Målinger man kan lære af” har sin egen hjemmeside: www.kommunikationsmaaling.dk.

BJERG KOMMUNIKATION  /  FLÆSKETORVET 68, 1.  /  1711 KØBENHAVN V  /  T: +45 33 25 33 27  /  KONTAKT@BJERGK.DK
TILMELD NYHEDSBREV      BESØG VORES FACEBOOKSIDE      BESØG VORES LINKEDINSIDE